vinst

Vinst är den förmögenhet som en eller båda parter bekvämt involverade får som en del av en transaktion . På samma sätt är det känt som alla ekonomiska fördelar som innebär större monetära insatser från huvudpersonen efter att ha genomfört en finansiell operation. Det kan också tas som förhållandet mellan totala inkomster som tar ut kostnaderna för produktion , distribution och marknadsföring av en viss produkt eller tjänst. Vinsten är i allmänh

Teamarbete

Lagarbete kan betraktas som ett arbetsverktyg för att optimera arbetsuppgifterna. I princip består teamwork av att utföra en handling bland en grupp människor. Denna typ av arbete kräver en bred känsla av förening och empati hos medlemmarna i gruppen. Det är mycket viktigt att upprätta ett harmoniavtal för att stödja de olika idéerna som uppstår på vägen till projektets utveckling. Lagarbete kan

stagflation

Inom det ekonomiska sammanhanget är stagflation en ekonomisk situation som ett land genomgår , där inflationen kombineras med ekonomisk försvagning , vilket medför allvarliga konsekvenser för nationens ekonomi. Stagflation har sitt ursprung när ett lands ekonomi är i lågkonjunktur och utöver detta har den hög inflation. En ekonom

uppskattning

Uppskattning (eller uppskattning) är processen för att hitta en tillnärmning av ett mått, vad som måste värderas för något ändamål är användbart även om inmatningsdata kan vara ofullständiga, osäkra eller instabila. Inom statistikområdet innebär uppskattning »att använda värdet på en statistik härledd från ett prov för att uppskatta värdet på en parameter som motsvarar populationen»; provet visar att informationen kan projiceras genom olika faktorer, formellt eller informellt, de är processer för att bestämma ett intervall som mest troligt och upptäcka den saknade informationen . När en uppskat

DJURHÅLLNING

Aktivitet relaterad till boskapsproduktion och utgör en viktig sektor inom jordbruksverksamhet, som i sin tur utgörs som primär verksamhet inom ekonomin. Liksom alla primära aktiviteter är målet för boskapssektorn produktion av råvaror , liksom jordbrukssektorn, för produktion av primärmat (grönsaker, frukt, etc.). Boskapa

erbjudande

Enligt dess etymologi kommer ordet erbjudande från det latinska "offerre" som betyder (saker som erbjuds). Denna term används ofta i ekonomiskt sammanhang för att definiera mängden varor eller tjänster som tillverkarna är redo att sälja inom vissa marknadsvillkor. När förhållandena kännetecknas av pris är det när utbudskurvan bildas, som består av sammanslutningen av marknadspriser och utbud. Lagen om til

CADIVI

Förkortningarna CADIVI har som betydelse "Administration av utländsk valuta" , CADIVI är det reglerande organet för utländsk valuta eller valutakontroll i den bolivariska republiken Venezuela , som är knuten till ministeriet för populärmakt för planering och finans . Syftet med detta tillsynsorgan är att fastställa, för alla venezuelanska medborgare , vilka krav som är och att fastställa förfarandena för förvärv av utländsk valuta, som endast kan användas utomlands. Stiftelsen grundad

överskott

Ordet överskott är en term som används i ekonomisk kontext som det belopp som finns kvar från något . Överskottet kan inträffa i konsumenten och hos tillverkaren. Den första hänvisar till köparens ekonomiska vinst vid förvärv av en produkt med ett specifikt pris, vilket i sin tur är mindre än det angivna priset, eller till ett högre verkligt pris på marknaden. Den andra är b

dollar

Dollaren, representerad av symbolen "$", är den officiella valutan för en grupp länder , inklusive USA, där denna valuta uppstår förutom att ha den största användningen och som för närvarande används och accepteras i olika delar, länder, beroenden och regioner i världen, som El Salvador, Australien, Zimbabwe, Trinidad och Tobago, Barbados, Bahamas, Puerto Rico, Ecuador och El Salvador, där de tre sista inte kan utfärda valutan eftersom de har antagit den amerikanska dollarn som sin officiella valuta. Å andra sidan

Företagsbild

Företagets image är den bild som människor har av ett visst företag , det är ett globalt koncept som de har om sin verksamhet och produkter. Det består av olika element associerade med uppfattning. Till exempel är det möjligt att särskilja visuella element som logotyp, typografi, färg etc., element som företaget använder så att allmänheten när de tittar på dem omedelbart associerar den med företaget. Utformningen av