advokat

Juristen är den personen som med sitt yrke är släkt med lagen och lagen, har en typologi av raka, ärliga, uppriktiga och ansvarsfulla människor, eftersom de för sina juridiska skyldigheter krävs och krävs inför lagen måste de vara humanister som går hand i hand fungerar som coadjuvants av rättvisa strider i försvaret av brottsbekämpning, åtnjuter frihet och karaktär som fasthet i att försvara rättvisa orsaker, med ett yrke för professionell moralisk etik och omfattande studier av lagarna för att försvara och verkställa dem rättvist .

advokat

Begreppet jurist omfattar ett varierat antal juridiska yrkespersoner som domstolsansvariga, domare, åklagare, advokater, notarius publicus, registratorer, offentliga försvarare bland många som utövar en viss lagstiftning och är ett erkännande bland det juridiska samhället som jurist för deras kunskap och dess nivå uppnåtts i den teoretiska utvecklingen av lagen; till exempel förmågan och förmågan att behärska lagen och förstå det rättsliga språket med dess tekniska terminologi och rättsliga uttryck, vilket leder dem till att hitta reglerna och hur ärenden ska hanteras, vilket får dem att veta hur de ska grupperas per fil och graden av dessa, är experter på att gå flytande genom de olika grenarna av lagen och rättssystemet .

Juristerna kan utfärda domar som har sammanställt förhållandet mellan de tvister som uppnåtts med enkla avtal, med möjliga uppgifter för att stödja bättre alternativ mellan de berörda parterna, dessa är mycket skickliga i resonemanget för de utsatta elementen, något som man får av daglig övning av deras funktioner, att nå en minneshantering av lagarnas koder och föreskrifter. Att vara denna praktiska karriär, diskussioner och utveckling av alternativa lösningar för fall mellan teoretisk och praktisk kunskap om det dagliga arbetet.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020