affär

Ordet företag har ett etymologiskt ursprung från Latin nec otium, som har som betydelse vad som inte är fritid ; Under romarnas tid ansågs otium vara den fria tiden som en person hade och vilken aktivitet han utförde under den tidsperioden, för vilken de inte fick någon typ av belöning, på detta sätt betydde affärer det arbete de gjorde i sin fritid och betalades. På detta sätt kan vi beskriva ordet verksamhet som en verksamhet med rent lukrativa syften, med tiden kan det utvecklas med stabilitet och organisation som betraktar sig som ett företag, men detta kommer att bero på administrationen av resurser, som måste vara försiktiga för att uppnå framgång.

affär

Således anses allt arbete eller verksamhet som utförs för att ta emot pengar i utbyte mot detta vara verksamhet, eftersom det då är en av pelarna för ett lands eller lands ekonomi, kan verksamheten variera beroende på vilken aktivitet som utförs. Men som en mänsklig verksamhet som involverar pengar styrs företag av lagar som söker välfärd för verksamheten i ett företag, alla de som bryter mot nämnda lagar som införts av varje land, betraktas som ett olagligt eller bedrägligt företag.

Slutligen bestäms affärer som transaktionen där två parter utbyter varor med varandra, detta i utbyte mot betalning av ett pris som åläggs av den enhet som erbjuder tjänsten, detta utbyte kan betraktas som en byteshandel mellan affärsmannen och allmänheten som gynnar av ditt arbete.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020