agroekologi

Agroekologi är den disciplin som ansvarar för att hantera de ekologiska principerna för produktion av mat, bränsle, fiber och läkemedelsprodukter . Detta omfattar ett brett utbud av tillvägagångssätt och de anser att det är en vetenskap och ett sätt att se på livet, oavsett om det är organiskt, konventionellt, intensivt eller omfattande.

agroekologi

Agroekologi framträder med ett nytt fält av specifik kunskap med skillnaden att det har förmågan att se om teknik kan användas i uppsättningen av naturliga, sociala och mänskliga tillgångar . Det finns fyra agro som är produktivitet, stabilitet, hållbarhet, eget kapital.

Produktivitet är när den mängd produkter som uppnås med hjälp av en produktiv systemtermer erhålls, vilket kan hänvisa till att uppnå vissa resultat under den tid då de erhålls och där den används i stora företag och organisationer för produktivitetsförbättring.

Stabilitet är kvaliteten på en situation där vissa oberoende regelbunden upprätthålls, som kan tillämpas som ett kännetecken i jämvikt eftersom det inte förändras men förblir på samma plats under lång tid.

Hållbarhet är den som inkluderar förmågan att upprätthålla mångfaldig produktivitet över tid i generationer för att tillfredsställa sina egna, vilket garanterar stabilitet i tillväxten av agroekologi.

Equity används för att nämna uppfattningar om rättvisa och social jämlikhet med värderingen av individualitet som syftar till att främja värderingen av människor utan att bry sig om kulturella eller sociala skillnader.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020