åklagare

Finanspolitiken är en term som härrör från Treasury och avser i sin tur allt som är relaterat till den nationella statskassan eller den offentliga statskassan, det vill säga de pengar som samlas in i landet för skatter och royalties . Så, en finanspolitisk institution är en som ansvarar för att hantera alla pengar som tjänas på import och export, inkomstskatter och allt annat relaterat till detta. En finansiell tjänsteman är en som är ansvarig för att säkerställa skyddet av dessa tillgångar, samarbetar med förvaltningen av statskassan, tjänstemannen kan sanktionera de som uppstår i fel med systemet.

åklagare

Vid en viss punkt i utredningen tar vi hänsyn till att åklagaren är en vaksamhet, en advokat för verkställighet av lagar och upprättande av hinder mot skadlig avsikt. Republikens åklagarmyndighet är det styrande organ som ansvarar för skyddet och övervakningen av korrekt användning av lagarna som skyddar medborgaren. Riksadvokaten ansvarar för att leda denna enhet. Det offentliga departementet är den som utövar uppgiften att sanktionera någon för brott, riksadvokaten kommer att ordna en anklagad i en muntlig rättegång, därefter görs en utvärdering av alla bevis och vittnesmål som samlats in om händelsen . Slutligen kommer åklagaren att ha befogenhet att avgöra vad resultatet av rättegången blir, att släppa den tilltalade eller i fängelse .

Ett lands skattemässiga räckvidd är en mycket viktig fråga, korrekt fördelning av statskassorna i alla de element som behövs innebär en mycket nära relation till detta organ. Policyn och statskassan måste vara ansvariga för de övergående frågorna om de insamlade pengarna och dess tillämpning, det vill säga staten måste investera i infrastruktur, transport, kommunikationskanaler och säkerhetsanordningar, samt att främja utveckling av det offentliga, privata och blandade företaget. Skatteeffekten är kanske en av de viktigaste som kommer in i ett land, såväl som förvaltarskapet som manifesterar sig i varje land för brott som kontrolleras och åtalas av riksadvokaten.

Rekommenderas

Pedagogisk psykologi
2020
Protón
2020
Newtons tredje lag
2020