ålder

Ordet ålder kommer från det latinska "aetas", vilket betyder "ålder" eller "sade om olika ämnen som är i samma ålder" Ordet ålder är det som hänvisar till ålder vid den tid som går från början av födelsen och nuvarande period beräknad i år från början av de första 12 månaderna i livet .

ålder

Denna klassificering tillämpas på en uppsättning ämnen, som också är baserade på ålder som en åtskillande karaktär i vilken åldersgrupper heter, men är de som tolkar personer i samma ålder. I dessa fall talar de många gånger om ett åldersintervall som inte bara inkluderar samma ålder utan liknande åldrar, de kan vara som ungdomar som inkluderar åldrarna mellan 12 och 18 år eller när de är unga, med början från 2 upp till 5 års ålder i förskolan.

Människor som delar samma ålder eller lever i en viss gemensam transcendental period sägs vara samtida, eftersom de också delar villkoret att vara i samma ålder eller att de sammanfaller i samma period, eftersom de är en av variablerna Modulär statistik och inte direkt eftersom de används för vetenskapliga studier .

Varje åldersgrupp består av en social klass, som har olika förväntningar på sociologisk nivå, till exempel tolkas åldersgruppen mellan 6 och 18 år som går igenom utbildningsenheterna för att bli fullständigt bildade.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020