Algebraiska fraktioner

Vi vet som en algebraisk fraktion det som representeras av kvoten på två polynom som visar ett beteende som liknar numeriska fraktioner. I matematik kan vi arbeta med algebraiska fraktioner genom att göra multiplikation och delning.

Därför måste vi uttrycka att den algebraiska fraktionen representeras av kvoten på två algebraiska uttryck där telleren är utdelningen och nämnaren är delaren. Bland egenskaperna hos algebraiska fraktioner kan vi markera att om nämnaren delas eller multipliceras med samma mängd än noll, kommer fraktionen inte att ändras.

Algebraiska fraktioner

Förenklingen av en algebraisk fraktion består av att omvandla den till en fraktion som inte längre kan reduceras, vilket är nödvändigt för att faktorera de polynomier som utgör täljaren och nämnaren.

Därefter förklarar vi vilka typer av algebraiska fraktioner:

Vi kan klassificera algebraiska fraktioner i följande typer : ekvivalent, enkel, korrekt, felaktig, sammansatt av teller eller nollnämnare. Då kommer vi att se var och en av dem:

  • Ekvivalenta algebraiska fraktioner: när korsprodukten är densamma. Av dessa två algebraiska fraktioner är p (x) / q (x) och r (x) / s (x) ekvivalenta om: p (x) ⋅s (x) = r (x) ⋅q (x)
  • Enkel algebraisk bråkdel: de är de där telleren och nämnaren representerar heltaliga rationella uttryck.
  • Egna algebraiska fraktioner: de är enkla fraktioner där telleren är mindre än nämnaren.
  • Felaktiga algebraiska bråk: de är enkla fraktioner där telleren är lika med eller större än nämnaren.
  • Sammansatta algebraiska fraktioner: är de som bildas av en eller flera fraktioner som kan lokaliseras i telleren, nämnaren eller båda.
  • Algebraiska fraktioner av telleren eller nollnämnaren : det presenteras när värdet är 0. I fallet med en bråk 0/0 kommer den att vara obestämd.

När vi använder algebraiska fraktioner för att utföra matematiska operationer, måste vi ta hänsyn till vissa egenskaper hos operationer med numeriska fraktioner, till exempel för att starta den minst vanliga multipeln måste hittas när nämnarna har olika siffror. I både delning och multiplikation utförs och utförs operationer precis som med numeriska bråk, eftersom dessa bör förenklas i förväg när det är möjligt.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020