Allmän lag om idealiska gaser

Denna lag uppstår som ett resultat av blandningen av tre enkla lagar: Boyles lag, Charles's lag och Gay-Lussac lag. Matematiskt beskriver dessa lagar var och en av de termodynamiska variablerna med avseende på andra, medan resten förblir konstant. Till exempel formulerar Boyle's lag att volym och tryck är omvänt proportionella mot varandra och har en konstant temperatur.

Allmän lag om idealiska gaser

För hans del säger Charles's lag att volymen och temperaturen kommer att stå i proportion till varandra så länge trycket förblir konstant. Och slutligen säger Gay-Lussacs lag att det kan finnas en direkt proportionalitet mellan tryck och temperatur, så länge volymen förblir konstant.

Detta visar att både Boyles och Charles lag kan blandas i en postulat som i sin tur indikerar beroendet mellan volymen för en specifik gasmassa i förhållande till temperatur och tryck.

Den allmänna idealiska gaslagen är formulerad enligt följande: PV / T = K. i detta fall representerar P trycket, V är volymen och T är temperaturen, som uttrycks i Kelvin.

Det är viktigt att nämna att det var Gay-Lussac själv som grupperade dessa tre lagar och slutade med att formulera den allmänna gasekvationen, som visar kopplingen mellan trycket, volymen och temperaturen för en specifik gasmassa. Denna ekvation är som följer: P * V / T = K

Vad gäller dess användning används den allmänna lagen för idealiska gaser ständigt i mekanik som påverkas av temperatur, tryck och volym, liksom med kylskåp, luftkonditioneringsapparater, bland andra.

Rekommenderas

Kvadrafoniskt system
2020
konceptualisera
2020
perturbation
2020