amerikanism

Det är en polysemisk term, inom vilken det finns olika definitioner som motsvarar olika ämnen. Oftast talas om Amerikanismen som det ordet som är nära besläktat med Amerika och dess kultur, rörelser som uppstod i det, förutom ofta använda språkliga uttryck. Men det är vanligtvis relaterat till uttrycket, på något sätt, till den nordamerikanska kulturen, eftersom de är kända som "amerikaner" och invånarna i spansktalande länder som "latinamerikaner" .

amerikanism

Inom språkvetenskapen talas amerikanismen som den termen som extraherades från de inhemska språken som är etablerade på kontinenten, för att införlivas i ett annat språk. Det kan också handla om de ord som används med andra ord och som modifierades för att användas på latinska spanska eller amerikanska engelska, exklusivt för deras högtalare. På samma sätt finns det en vetenskap som kallas "amerikanismen" (även om den också kallas amerikanistik), vars funktion är att studera allt relaterat till Amerika: från dess geografi, till de stora striderna som kämpades för vart och ett av dess lands oberoende.

Inom psykologin har olika förhållanden upptäckts att vissa närvarande individer, som består av känslan av anknytning till en viss nation och, i fallet med den amerikanska kontinenten, det kallas amerikanism eller Americanophilia, där subjektet upplever känslor av patriotism relaterat till kontinent. Det bör noteras, vissa användningar avser strikt amerikanernas kärlek till deras land, det vill säga att det inte skulle handla om hela kontinenten. Slutligen är amerikanismen en rörelse som skapats av den amerikanska katolska befolkningen på 1800-talet, som betraktas som en kätteri av kyrkan och därför fördömdes att utrotas .

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020