Ammoniaksyntes

Även om det verkar enkelt, kommer reaktionen att erhålla ammoniak inte så lätt, särskilt om det är önskvärt att producera på industriell nivå. Inom kemiområdet representerar syntesen av ammoniak reaktionen av både kväve och väte för produktion av ammoniak på industriell nivå.

Ammoniaksyntes

Ammoniaksyntesprocessen utformades först av den tyska kemisten Fritz Haber, som genom denna metod kunde använda ammoniakgas vid produktion av konstgjorda gödselmedel, vilket har bidragit till jordbruket i världen.

Förhållandena som möjliggör korrekt utveckling av syntesen är följande:

  • Högt tryck.
  • Höga temperaturer.
  • Användning av järnkatalysatorer.

Under processen tillförs kväve i betydande mängder, erhållet genom fragmenterad destillation av kondenserad luft . Väte produceras under tiden genom att återaktivera vattenånga med metan. Det är därför som cirka 30% av reagensen under dessa förhållanden kan förvandlas till ammoniak. De heta gaserna som finns i reaktionskammaren fortsätter att svalna och sedan flytande och separera ammoniaken. Således uppnås separationen av kväve och väte, vilket misslyckades med reaktionen och återvinns. Och de injiceras tillbaka i reaktorn.

Ammoniak producerades tack vare användningen av kreditprocessen (på industriella nivåer) under utvecklingen av första världskriget för tillverkning av explosiva ämnen .

Det är viktigt att lyfta fram det faktum att Fritz Haber tack vare denna uppfinning förtjänade 1918 av Nobelpriset i kemi

Rekommenderas

Blu-Ray
2020
Alexander den Stors imperium
2020
Relámpago
2020