änden

Ordet slut kommer från det latinska »finis», detta betyder att när vi talar om slutet kan vi förstå det som en term för auktion eller fullbordande av gränsen, som uppfyller ett mål, där ett scen slutar eller slutar många gånger, för att Målet kan använda många ord, bland dessa är hur man utser slutet på utbildning som helt bildar individen, slutet på politiken eller livets slut som ska vara lycklig.

änden

Ordet slut används för att hänvisa till slutet på ett kapitel i en bok, roman, berättelse, tävling eller själva slutet på livet, som identifieras med döden, för religiösa är i sin tur slutet på jordiska scenen och början av utomjordiskt liv .

I den del av uttrycket de använder ordet slutet för att säga ' ' i slutet av dagen '' där det kan nämnas dock som indikerar att det som har talats om och inte är ett hinder för vad som följer, eller i slutändan när du uppnår något " Slutligen" använder de det för att säga att något var svårt att få. Helgen är fridagarna från jobbet som är lördagar och söndagar.

Ändarna eller mellanändarna på universitetet är att avsluta primär- och sekundärcykeln för att ta examen och därmed kunna klara ämnen i den valda karriären för att få examen.

Det finns också många typer av mellanändningar eller mål och ett slutligt slut som han riktar de mellanliggande ändarna som är nödvändiga för att uppnå det för att göra det konkret, där vi kan säga mellanliggande ändar för en troende att nå Gud, vilket betyder att tro på honom, hedra honom. och gör bra.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020