ansvarighet

Det är informationen om sammanfattningen av vad som har gjorts och uppnåtts under en viss period, i en politisk sfär, varje regering och dess derivat måste göra ett minne och redogöra för att de har uppnått under sin mandatperiod och att de lämnar som kan komma senare, är det en skyldighet att hålla flödet av denna information öppen. De som ansvarar för denna handling är de som har ansvaret för att hantera offentliga medel och statliga konton, precis som i lokala eller privata företag som de måste svara innan en dialogbord framför sina representanter.

ansvarighet

Allt som samlas in måste genomgå denna stränga kontroll, offentliga enheter, alla offentliga enheter, såsom statliga universitet, kommer att vara skyldiga att göra dessa åtgärder transparenta, tillförlitliga, juridiska, tekniska, redovisningsbara, ekonomiskt stabila och fullt påvisbara, Kontrollera korrekt förvaltningen av offentliga finansiella medel. Dess omfattning är för alla nationella och territoriella enheter som går igenom olika stadier, allt från projektplanering, insamling, bevarande och underhåll av gamla projekt, landuppdrag, material, pappersmaskiner, bland annat, förhållandet mellan köp och försäljning, förhållandet mellan olika betalningar, vårdnad och utnyttjande av tilldelade projekt, konsumtion av statliga tjänster, stöd eller utdelningar till samhället, utgifter, investeringar och disponering av medel de återstående. Revisioner genomförs i de minsta samhällena, till exempel i de guvernörer där många hjälpmedel hanteras för låginkomsttagare och för att skapa nya offentliga skolor.

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020