användbarhet

Utility är en term som definieras som den egenskap som ett objekt eller handling får statusen som användbart värde för att uppnå människors behov. I ekonomisektorn representerar nytta en produkts eller tjänstes förmåga att generera tillfredsställelse med behovet av en individ, individuellt eller kollektivt, på detta sätt kan olika användningsskalor bestämmas, vilket gör det möjligt att känna till graden av tillfredsställelse som en viss produkt ger konsumenterna, dessa skalor är: Total vinst, är summan av de vinster som en konsument uppnår genom att dra nytta av ett visst antal objekt. Den marginella användbarheten representerar ökningen av användbarheten för en produkt, i den utsträckning konsumenten får tillfredsställelse.

användbarhet

Inom redovisningsområdet representerar vinsten vinsten eller förmånen, det vill säga skillnaden mellan inkomsten som erhållits av ett företag och alla utbetalningar som uppkommer för att uppnå nämnda inkomst. Bruttovinst är ojämlikheten mellan den totala kontantförsäljningen av en produkt eller produktgrupper under en fastställd tidsperiod och den totala kostnaden för produkten.

Nettovinsten är det som resulterar efter att subtrahera och lägga till rörelseresultat, utgifter, icke rörelseresultat, skatter och laglig reserv. Den traditionella beräkningen av nettovinsten görs med hjälp av en resultaträkning, som börjar med de inkomster från vilka de olika utgifterna klassificeras. Detta är vinsten som fördelas mellan partners i ett företag.

Rekommenderas

Comfort
2020
fonologi
2020
Reforma
2020