arbete

Ordet kommer från det latinska "opera" som betyder arbete; saker tillverkade eller producerade av en individ eller flera . Inom vetenskap, konst eller kultur är ett verk produktion av mänsklig tanke, skapad vid ett visst ögonblick och förblir i tid för ditt konstnärliga värde. Denna term tillskrivs strukturen i en byggnad eller konstruktion som håller på att justeras eller repareras .

arbete

Sedan pratar vi om offentliga arbeten, det är vad staten utvecklar, där offentliga medel investeras för att skapa det, i syfte eller syfte att gynna ett specifikt samhälle eller samhälle. I den konstnärliga miljön har vi ett konstverk som är uppfinningen av människan, kanske material som ett hantverk, en målning eller någon annan produkt; och intellektuell skapelse som en sång, en berättelse bland många andra. I ett konstverk manifesterar eller reflekterar varje konstnär sina glädje, sorg, känslor och uppfattningar genom olika visuella, ljud eller språkliga tekniker för att fängsla sinnen hos deras publik; Ett konstverk kan vara en musikalisk komposition, en målning, en skulptur, en gravyr, en bok eller en film.

Ordet arbete hänvisas också till för att beskriva skapandet av en skriftlig berättelse där en berättare beskriver en serie händelser eller händelser som händer med karaktärer som kan eller inte är fiktiva. Detta kallas ett litterärt verk, där vissa litterära resurser måste användas och vissa språkliga regler måste följas. Och dess element är avsändaren, mottagaren, koden, meddelandet bland andra.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020