Argumenterande text

Det är känt som argumenterande text till skriften där den kombinerar expositionen och övertalningen försöker göra vissa idéer kända och introducera dem för samhället. I allmänhet är syftet med dessa att försvara eller, ja, attackera vissa idéer, alltid med det sekundära målet att övertyga läsaren, i fall av att vara en antites, om bristerna i de teorier som man vill motbevisa, medan De visar de bästa aspekterna och de tydliga punkterna om den position som bibehålls med avseende på vissa ämnen som önskas accepteras av ett betydande antal människor.

Argumenterande text

Argumentationen i texten åtföljs i allmänhet av, som tidigare nämnts, tematets redogörelse . På detta sätt kan mottagaren av informationen få en bred syn på vad han konsulterar, vilket klargör de argument som är för och mot en sådan idé. Dessutom finns det behov av övertalning från författarens sida ; För detta används ett stort antal metoder, där favoriter är de där argumenten till förmån ges mycket större betydelse. Detta kan emellertid ge plats för förekomsten av interna uppfattningar, så tolkningen av informationen skulle inte längre vara objektiv.

Enligt resonemanget finns det tre typer av argument som ges: resonemang på analogi, där likheterna mellan två objekt eller människor är etablerade, för att dra slutsatsen vad som skulle vara giltigt för det ena och det andra ; resonemang genom generalisering, det vill säga ett där, i andra fall, en liknande avhandling tillämpas på en ny; tecken resonemang, där symboler används för att beskriva vissa situationer; resonemang av orsak, det där två fakta är relaterade, med anledningen till att stödja avhandlingen.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020