arkitektur

Ordet arkitektur kommer från den grekiska "bågen" som betyder "chef, som har kommandot" och "tekton" vars betydelse är "byggare", historien för detta ord kommer från Grekland, där dess invånare kallade chefarkitekten som ansvarar för att leda en byggarbetsplats, det vill säga de ansvarade för att genomföra dessa byggprojekt för byggnader eller olika strukturer.

arkitektur

Arkitektur är konst eller disciplin, där du använder olika tekniker du kan planera, projektera, designa och genomföra byggnader och monument. Genom det kan du komma till en organisation av rymden som ger det dess fulla värde, det handlar om att ge den fysiska miljön form, användbarhet och skönhet, att kunna täcka och tillgodose vissa behov som människor upplever.

Genom denna konst uttrycker arkitekter de estetiska föreskrifterna som de vill nå i sin konstruktion, med hänsyn till strukturen för ett utrymme inom ett annat, med balans mot vad som behövs, och beställer utrymmet på ett mest effektivt sätt som möjligt fysisk där konstruktionen kommer att ske för att få ut det mesta av det. I detta avseende förstås det att inom arkitekturvärlden måste det finnas en ganska nära relation mellan människans eget behov av en byggnad, utrymmet som är avsett att göra det och den teknik som används för att uppnå det bästa och mest estetiska resultatet. ta hänsyn till nödvändiga regler för en god konstruktion och de traditioner som den bygger på.

"Arkitektur börjar där teknik slutar" - Walter Gropius

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020