ärlighet

Ordet ärlighet kommer från det latinska älskan ( ära, värdighet, hänsyn som man åtnjuter); Det är den dygd som kännetecknar människor för respekt för goda skick, moraliska principer och andras egendom. Det är den ständiga åtgärden att undvika att anslå det som inte tillhör oss. På samma sätt är ärlighet att harmonisera ord med handlingar, det är att ha identitet och sammanhållning att vara stolt över sig själv. Detta värde är av yttersta vikt för att upprätthålla en god samexistens i samhället, eftersom det gör det möjligt att styra alla människors strategier och handlingar.

ärlighet

Vad är ärlighet

Definitionen av ärlighet indikerar att det är en kvalitet som människor besitter, kännetecknad av att visa en serie personlighetsegenskaper, som värdighet, blygsamhet, rättvisa, lugn, upprätthet, ärlighet och sätt att agera och att vara av individen. Betydelsen av ärlighet innebär en kvalitet hos människor, där människor agerar konsekvent, det vill säga bete sig som de tror eller känner.

Filosofiskt sett indikerar innebörden av ärlighet att det är en kvalitet hos människor, där människor agerar konsekvent, det vill säga agera som de tror eller känner. Människor som kännetecknas av att vara ärliga uppför sig vanligtvis enligt sina principer (rättvisa, integritet, upprätthållande etc.). De som agerar ärligt, kännetecknas vanligtvis för att ha en hel anda i alla aspekter och planer och respekterar framför allt reglerna som han anser vara korrekta i samhället där han är.

På samma sätt att vara ärlig är att harmonisera orden med fakta, det är att ha identitet och sammanhållning att vara stolt över sig själv. Ärlighet är ett sätt att leva kongruent mellan vad man tänker och vad som görs, beteende som observeras gentemot andra och var och en krävs vad som förfaller.

När någon ljuger, stjäl, fuskar eller fuskar, försvinner deras andekonflikter, inre fred, och det är något som andra uppfattar eftersom det inte är lätt att dölja. Oärliga människor kan lätt erkännas eftersom de lurar andra att missbruka en vinst och därmed skapa misstro.

Det kan dras slutsatsen att när en människa är ärlig, uppför han sig öppet med sin medmänniska; det vill säga, det döljer ingenting, och det ger dig sinnesfrid. Den som är ärlig tar inte något främmande, varken andligt eller materiellt: han är en ärlig person.

När du är bland ärliga människor kan alla mänskliga projekt genomföras och kollektivt förtroende blir en kraft av stort värde. Att vara ärlig kräver mod att alltid säga sanningen och att agera rakt och tydligt.

För att utöva ärlighet i praktiken räcker det att veta vad det är och vad det representerar, det kan läras hemma med föräldrar eller någon familjemedlem, till exempel några ärliga fraser som kan markera ett barn för alla Hans liv är "att inte ta det som inte tillhör dig", "inte berätta lögner", "alltid försöka uppfylla dina mål medan du respekterar andra."

Även idag, tack vare media som internet och sociala nätverk, finns det oändliga bilder av ärlighet där många av dessa fraser fångas, vilket hjälper till att införa detta värde mycket djupare i dagens samhälle, något som är extremt viktigt eftersom det genom åren har gått förlorat. Det är därför experter idag alltid uppmanar föräldrar att införa detta värde och lärare att stärka dem i klassrummen, eftersom det är på detta värde som barn kan bli bra människor.

Ärlighet enligt Confucius

ärlighet

Den stora kinesiska filosofen Confucius bekräftade att ärlighet är ett av de viktigaste elementen och värderingarna för en person att vara i balans med andra och med miljön som omger honom. Enligt honom kan detta värde klassificeras i tre faser eller nivåer.

Li-nivå eller ytnivå

I denna fas är de handlingar som en individ utför för att komma närmare sina drömmar eller mål, både på lång och kort sikt, men utan att försumma integriteten . Den viktigaste principen i detta är det faktum att människor måste visa sina känslor på ett uppriktigt sätt i deras ansiktsuttryck, för att göra det lättare för andra människor att ansluta sig för att uppnå välstånd. Denna uppriktighet som inkluderar uttryck bidrar också till personens interna ära och gör all aktivitet som utförs trevligare.

Yi-nivå

Karaktäriseras för att ämnet inte söker sin egen fördel, utan den moraliska principen om rättvisa, alltid försöker vara ömsesidig. I detta fall är naturligtvis den tidsmässiga aspekten av händelserna relevant ur en tidpunkt. Ett exempel kan vara traditionen i vissa regioner av sörjande föräldrar i tre år, vilket är ett slags tack till föräldrarna för att ta hand om sina barn under de första tre åren av livet.

Yenenivå eller djupnivå

I honom behövs en tidigare självförståelse för att kunna förstå grannen. På denna nivå måste en man behandla lika de individer som befinner sig på lägre nivåer i de sociala skikten, precis som han skulle vilja behandlas. Denna nivå är baserad på harmoni med andra och accepterar det faktum att alla på någon tidpunkt i livet är förtjusande av andra individer.

Ärlighet i skolan

Hur man utövar ärlighet

Genom att tillämpa detta värde blir fler människor självsäkra inför resten av individerna, samtidigt som de är lyckligare med sig själva. Att vara en ärlig person är en reflektion av att respektera sig själv och resten. Det bör påpekas att detta är ett värde som instaleras både hemma och i skolan, men var som helst det är möjligt att lära sig det, det som måste vara tydligt är att det från barn är viktigt att veta vad ärlighet är.

  • Att utveckla rättfärdighet är något som kräver vilja och inget annat, det är viktigt att lära sig att uttrycka känslor såväl som känslor, samt upplevelser och upplevelser, var och en av dem återspeglar vägen till ärlighet.
  • Om du håller din egen ära i åtanke, det vill säga att du är klar över dygder, begränsningar och brister, är det viktigt att aldrig låtsas att accepteras av andra, eftersom det kan ge fler problem än lösningar.
  • Sträva alltid efter att göra något som bidrar till ett bra, vare sig det är personligt eller vanligt, men utan att förvänta sig något i gengäld för det.
  • Respektera din granne, ta inte det som är främmande, var ärlig medan du är i relation med ett annat par, vare sig det är vänskap eller kärlek, det viktiga är att alltid säga sanningen, oavsett hur hårt det kan vara.
  • Försök att öppna upp för nära människor, till exempel lärare eller föräldrar.

Detta beteende kan vara till hjälp för att få goda vänner och att erkännas som en positiv och moralisk person före resten.

Hur man lär ärlighet till barn

Det råder ingen tvekan om att detta värde förenar människor mycket mer och bidrar till att bygga respekt . Ärlighet är nära besläktad med människorna i en individs miljö, något som mycket liknar vad som händer med värdet av vänskap. Detta är dock inte bara med andra, utan personligen, det är därför det är tillrådligt att prata och lära barnen vikten av att vara ärliga mot sig själva, det vill säga försöka följa de principer de tror på, men alltid respektera andra.

Enligt vissa experter på psykologi lär barn ofta vad begreppet ärlighet är när föräldrar värderar sanningen i hemmet. Det finns dock andra sätt att främja och utveckla denna kvalitet, några exempel nämns nedan.

  • Prata med barnet och lära honom att agera uppriktigt, han ska aldrig ta det som inte tillhör honom, och alltid spela enligt de regler som har införts i spelet, på detta sätt kommer respekt för lagar och vikt att skapas som barn att alltid vara ärlig.
  • När det gäller ärlighet med dig själv, kan det vara lite svårare att förklara och förmedla barn, men ett bra exempel är att inte kopiera på tentor, eftersom detta skulle ljuga för sig själva, och även om det inte skulle finnas någon tredje part påverkas av sådana åtgärder, dock i framtiden kan detta beslut få sina konsekvenser.
  • Det är viktigt att lära att misstag måste erkännas och att de samtidigt måste repareras, särskilt om skador har orsakats, detta är mycket betydelsefullt, eftersom det kommer att vara en anledning för andra att känna respekt för den personen, eftersom de agerar med rättfärdighet.
  • Det är alltid viktigt att påminna honom om att agera ärligt kommer att göra det möjligt för människorna runt honom att känna sig själva och skapa goda vänner därifrån. Det är här vikten av att veta vad ärlighet är och dess genomförande som ett sätt att leva.

För allt detta bör värdet av ärlighet inte ifrågasättas, eftersom framtiden beror på att agera med upprätthållande och respekt, både internt och externt.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020