artefakt

Ordet artefakt härrör från latinska rötter, specifikt från «arte factum», vilket betyder «gjord med konst», lexiskt bildad av konst med samma betydelse, och factus som betyder «gjord». Därför dess betydelse av mekaniskt arbete eller skapande som skapats med konst; så vi kan definiera ordet artefakt som en produkt eller maskin skapad med ett specifikt syfte, med flera komplexiteter ; De är maskiner tillverkade av en eller flera individer och vars tillverkning eller utarbetande kräver viss kompetens. Denna term kan också användas på nedsättande sätt för att beskriva mekanismen i allmänhet eller något objekt av en viss storlek.

artefakt

Å andra sidan finns det tekniska artefakter eller kallas också tekniska apparater är de som har förbättrats av människan med tiden med tiden, tack vare teknikens hjälp, många av dessa skapade för att förbättra livskvaliteten hos mänskligheten och göra det mycket bekvämare, ett tydligt exempel på detta är datorer, bilar, som sedan antiken har modifierats tack vare tekniken och idag har förbättrats och moderniserats avsevärt vilket hjälper till att underlätta människans livskvalitet .

De vanligaste kännetecknen för artefakterna är: att deras funktion inte ska konsumeras, utan snarare att det är att de varar över tiden; de är människans verk; de är rörliga; de är materiella objekt och inte idéer; de uppfyller en viss funktion, vare sig det är symboliskt, praktiskt eller estetiskt; och dess konstruktion är gratis.

Slutligen kan en artefakt också vara en explosiv laddning som en gruva, en granat eller ett annat detonerande föremål .

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020