ärva

Begreppet arv kan definieras på två sätt: Det första är relaterat till alla de rättigheter, skyldigheter och tillgångar som en person får när en annan dör, i enlighet med bestämmelserna om den avlidne genom en testament. Till exempel "arvet som erhållits från sina föräldrar när de dör." En annan definition är relaterad till den genetiska delen hos individer, i det här fallet ärver är att få (från sina föräldrar eller förfäder) vissa fysiska genetiska egenskaper eller kopplade till deras karaktär eller sätt att vara.

ärva

reklam

I det rättsliga sammanhanget, när en rik person dör, är den första frågan: Vem är de som ska ärva den avlidnas egendom? Han lämnade ett testamente, i så fall den ansvariga för att meddela familjen vad den avlidna lämnade är advokaten . Det första som lagarna fastställer (om det inte finns någon vilja), i tur och ordning, är att fadern, modern och alla förfäder ärver sina barn och ättlingar vars filialband är lagligt bevisade, vilket är mycket viktigt eftersom de inte kommer att kunna ärva den personen som inte har erkänts av den avlidne .

Å andra sidan, inom det biologiska sammanhanget, kan en person ärva karaktären av sina förfäder, så alla överförbara egenskaper som ärvts från familjens förfäder fixeras i generna och kallas genotypen, och deras yttre manifestation heter fenotyp .

En annan användning av termen arv förekommer i kulturens miljö i samhällen, där samhällen kan få ett helt kulturellt arv från sina förfäder och därmed bidra till utrotningen av en nationens kulturella traditioner.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020