Ascencion

Ordet uppstigning betyder höjning, uppstigning, detta ord har som rot sitt verbet uppåt, vilket hänvisar till handlingen att höja eller klättra på ett objekt tills det når en högre plats. Enligt detta används ordet uppstigning i de flesta fall för att beskriva det ögonblick då Guds son reser upp till himlen efter att ha tillbringat tre dagar i graven, med andra ord slutet på livet jordisk för Jesus från Nasaret att genomföra ett himmelsk liv bredvid sin far Gud.

Ascencion

I enlighet med ovannämnda händelse har den katolska kyrkan utarbetat en kalender där en gång på året uppstigningen av Jesus till himlen firas, här är inte bara slutet på den gudomliga triumfen för Guds son inramad utan också det är början på uppstigningen av människor mot himlen, efter döden. Denna period under det liturgiska året representeras med färgen vit, den tillhör en delning av påsken och varar en dag, där festligheter hålls för att förbereda för den Helige Andes ankomst.

En av de representativa ceremonierna symboliseras av en ritual som utspelar sig enligt följande, efter att alla låtarna som dikterats av evangeliet har slutat, flamman som glödts i porsljuset slocknar, denna eld symboliserar Kristi närvaro, att nämna att han är uppris och är bredvid sin skapare.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020