Asclepius Staff

Staff of Asclepius eller Rod of Asclepius, var den grenbit som den grekiska guden Asclepius (medicinens gud) använde för att försörja sig själv när han vandrade i sin avancerade ålder, runt den en orm sår sig själv, ett djur som, enligt uppfattningen av Gud, han kunde leva många år, både under och över jorden . Idag används Asclepius-skalan av olika hälsoorganisationer i sina symboler, sköldar och brevhuvud runt om i världen .

Asclepius Staff

Denna symbol togs för att representera denna vetenskap eftersom den betyder lång livslängd, med hänsyn till längden på stången för att hänvisa till "lång" och med hänsyn till att ormen är ett djur som kan tappa hud, vilket betyder föryngrande representerande alltså till "livet" . I Grekland var Aesculapius en läkare med högt hänsyn på grund av det anmärkningsvärda sättet på vilket han utövade sitt yrke, och det var därför han dödades i sin grekiska mytologi efter hans död. Asclepius-skalan symboliserar för medicinsk personal det ointresserade förhållandet som finns mellan dem gentemot sina patienter.

Denna stav har genomgått miljoner modifikationer genom åren, och det beror på utvecklingen av människans kultur och övertygelser, såsom magi och trollformler som de första läkarna använde. Det handlar inte bara om stången och ormen, symbolen har faktiskt en knut i spetsen som innebär vetenskapens svårigheter, en laurelgren, en ekgren och en spegel .

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020