attribution

Tillskrivning är en bred term som anger att någon beviljas något. Det vill säga, när en person tillskrivs en fråga, måste han anta alla orsaker och konsekvenser som medför att man tar den tilldelade med sig.

attribution

Det är en grundläggande term som kan tillämpas i alla situationer i det dagliga livet trots att det har formellt skurits i vissa yrken . Användningen kan varieras utan att ta bort essensen av verbet du letar efter.

Genom att analysera ordets rot, verbet att attribut, hittar vi synonymer som tillämpa, tilldela eller bevilja; då är en attribution något som ges till någon annan, men att något inte ses som ett objekt, utan snarare som en rättighet, makt, ansvar eller fakultet . Inom rättsområdet används detta begrepp för att namnge de anklagelser som den person som prövas anklagas på, på samma sätt som ansvar tillskrivs personer som ingår i en arbetsgrupp för att följa dina uppgifter.

Social attribution är en teori som studerar medlemmarna i ett samhälle som utsätts för en serie situationer för att testa deras beteende och reaktioner inom organisationen . Det är en teori om modern psykologi som överväger en metod genom vilken specialister utvärderar människans förmåga att förhålla sig till varandra. Namnet beror på att varje ämne tillskrivs ett visst beteende och detta studeras noggrant för att bestämma personens svar på en viss position .

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020