autonomi

Autonomi kommer från det latinska ordet auto som betyder "sig själv" och nomos betyder "norm", detta indikerar att autonomi är en persons eller enhets förmåga att fastställa sina egna regler och styras av dem när beslut fattas . I psykologin beskrivs autonomi som individens förmåga att känna, tänka och fatta beslut för sig själv . Detta koncept omfattar en serie egenskaper och element relaterade till personlig självhantering . Bland dessa element har vi självkänsla, en positiv inställning till livet, korrekt analys av sociala normer och självförsörjning.

autonomi

När vi talar om personlig autonomi hänvisar vi till varje individs rätt att fatta sina egna beslut i varje aspekt av sitt dagliga liv. Dessutom är personen medveten om vad som är rätt eller fel och måste därför ta konsekvenserna av det han har beslutat.

Vilkens autonomi hänvisar till vissa juridiska aspekter, det vill säga det är kapaciteten att människor måste fritt reglera sina intressen, i enlighet med de viktiga aspekterna av individens vardag, innebär denna autonomi två typer av normer, operativa och nödvändiga (obligatoriska efterlevnadsstandarder).

Slutligen hittar vi termen universitetsautonomi, som accepteras av många länder och består av att ha politiskt och administrativt oberoende från ett offentligt universitet i förhållande till externa faktorer. Universitetets autonomi väljer sina egna förordningar och utbildningsprogram utan någon inblandning från den politiska makten.

Rekommenderas

tvärvetenskaplighet
2020
Hela dagen
2020
journalist
2020