avstigning

Utgången kommer från den latinska egressusen, det betyder genom att flöda ut alla dessa utgångar eller urladdningsföremål. Detta verb nämner att komma ut någonstans. Till exempel: "Utsläppen av mer än hundra personer från denna flygplats."

Utgiftsbegreppet är nära kopplat till redovisning. Utgifter kallas utträde av pengar från ett företag, medan den tillåtna inkomsten avser de pengar som kommer in.

avstigning

Kostnader avser kostnader och investeringar. Medan utgifterna ökar förluster eller minskar vinsten. Kostnaden innebär ett ekonomiskt utlägg, antingen kontanter eller bankrörelser. Betalning av en tjänst (till exempel internetuppkoppling) och hyra av en kommersiell lokal är några av de vanliga utgifterna som ingår i företagens utgifter.

Investeringar och kostnader innebär under tiden också utflöde av pengar. emellertid är detta utbetalningar som görs för att få framtida inkomster. När man köper en råvara gör ett företag en kostnad, men genom att omvandla det materialet blir det en färdig produkt som kommer att generera intäkter med försäljningen. Affärslogik innebär att dessa inkomster måste överstiga kostnaderna för att uppnå lönsamhet.

Kassaflöde är en redovisning som gör det möjligt att kontrollera rörelserna i likvida medel. Det är ett sätt att övervaka hur mycket pengar som lämnar företaget och hur mycket som går in, vilket hjälper till att planera. Ett företag måste kontrollera sina utgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter effektivt.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020