backup

Backup är ett engelskt ord som inom teknik och information är en säkerhetskopia eller säkerhetskopieringsprocessen . Säkerhetskopiering avser kopiering och arkivering av data från datorn så att de kan användas för att återställa den ursprungliga informationen efter en eventuell förlust av data. Den verbala formen är att göra säkerhetskopior i två ord, medan namnet är säkerhetskopierat.

backup

Säkerhetskopior har två olika syften, det första syftet är att återställa data efter dess förlust på grund av radering av data eller korruption, kan dataförlust vara en vanlig upplevelse för datoranvändare. En undersökning 2008 visade att 66% av de svarande hade tappat filer på sin hemdator.

Det andra syftet med säkerhetskopior är att återställa data från en tidigare tid, enligt en användardefinierad datalagringspolicy, som vanligtvis konfigureras i en säkerhetskopiapplikation efter behov. Långa kopior av uppgifterna, även om säkerhetskopior populärt är en enkel form för katastrofåterhämtning och bör vara en del av en katastrofåterställningsplan på egen hand.

En av orsakerna till detta är att inte alla säkerhetssystem eller säkerhetskopieringsapplikationer kan bygga upp ett datorsystem eller andra komplexa konfigurationer, t.ex. databas genom att bara återställa data från en säkerhetskopia.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020