barn

Barn är ett begrepp som huvudsakligen är relaterat till den individen som inte fullt ut har utvecklat sina vuxenegenskaper och inte har genomfört på samma sätt sin psykologiska träning . Det appliceras på män, även om det vid vissa tillfällen, omvandlar det till ett plural, används som en bestämningsmedel för båda könen. Detta ord kan dock definieras ur olika synvinklar, eftersom inte alla kulturer eller konstitutioner håller med om detta ämne.

barn

Ur juridisk synvinkel kan de personer som inte har fyllt en majoritet ålder betraktas som barn; Detta kan variera beroende på land, eftersom majoritetsåldern normalt betraktas från 18 års ålder, men i andra länder kan den vara från 15 års ålder. De kulturella nyanserna som finns runt planeten är lika varierande som färgerna; i vissa territorier bestäms de sociala och lagliga sedvänjorna av den religion som följs eller av de regler som fastställts medan en förfädergeneration av stor betydelse levde.

Intellektuell och psykologisk utveckling påverkar också att betraktas som ett barn, för om de ännu inte håller med de parametrar som vuxit fastställts kommer de inte att betraktas som ett väsen som redan bildats för att sköta sig själva. Den fysiska aspekten är också en viktig faktor för att fastställa när barnet kom in i tonåren .

De erfarenheter och lärdomar som barnet förvärvade under sin barndom hjälper honom i framtiden att veta hur hantera sociala påfrestningar och de förväntningar de ställer på honom. På samma sätt kommer du att veta hur du kan uttrycka dig med omvärlden, använda små konstnärliga verktyg eller upptäcka dina bekvämaste hobbyer.

Rekommenderas

rengöring
2020
Gruppdynamik
2020
Comfort
2020