beatification

Beatification i allmän mening hänvisar till beatifying . Beatification är en kyrklig typ förfarande genom vilken påfaldsfiguren manifesterar eller avslöjar att en redan avliden karaktär åtnjuter himmelens ära och är värdig alla slags kulter tack vare de dygder som han hade. Detta är ett uttalande från påven som beskrivs som kyrkans chef och säger att en given gudstjänare upprätthöll ett heligt liv, det vill säga att han har uppfyllt de kristna dygderna på ett sådant sätt att han kan uttrycka sig som heroisk, och att han följaktligen fick en död som en martyr och nu åtnjuter de himmelska gudarna.

beatification

Den organism som ansvarar för att studera och analysera var och en av miraklen, heroiska dygderna och martyrdomen är Vatikanen, dessutom är det den som föreslår de olika heliga siffrorna så att den högsta Pontiffen kan börja utföra bedövningarna, det är den så kallade kongregationen för Orsaker till heliga. Försoningsstraffet är inte något definitivt som görs innan kanoniseringen; Eftersom beatification är tillståndet att betala en viss hyllning eller offentligt tillbedjan till en enhet med vissa begränsningar, å andra sidan tillåter kanonisering en vördnad på ett universellt sätt till en viss karaktär som kallas en helgon med detta.

Försoningsprocessen kan endast erbjudas de som har dött med ett rykte för helighet, det är konstant, att det finns bevis och att detta avslöjas på olika platser och territorier. Försoning kan beviljas på två sätt, vilket kan vara för att njuta av vissa heroiska kristna dygder, eller martyrdöd, det vill säga han led för sin tro.

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020