beröring

Ordet touch kommer från latin ( taktus ), det är en av de fem sinnena hos människan, tillsammans med smak, lukt, syn och hörsel, tack vare dem kan de få sensationer av kontakt, temperatur och tryck.

beröring

Takt baseras huvudsakligen på huden, det största organet i människokroppen, och den har många nervändar för att omvandla yttre stimuli till information, som kan analyseras och tolkas av hjärnan. Det finns många typer av nervreceptorer som ingriper i beröring, såsom kroppar av pacini, ruffini, Krause, meissner.

Pacinikropparna är sensoriska system i huden som svarar på intensiva och djupa vibrationer som upptäcker rörelserna för sträckning och distinktion i huden samt trycket som ligger i muskelns senor och i lederna, deras bestämmelse är mycket smärtsam.

Ruffini corpuscle är en del av gruppen av det värmebeständiga sensoriska systemet och finns huvudsakligen i handflatorna i händerna och tårna, de är cylindriska i formen och bildas av bindväv, inom vilka det ratificeras av fibern nervös.

Krause-kropparna är det kallkänsliga sensoriska nervsystemet och är de minsta inom sektorssystemet, de är sfäriska och bildas av bindväv och de tränger in och grenar in i nervfibern.

Meissner-korpusklet är det som är involverat i ljusa och ytliga vibrationsupplevelser och består av bindvävnader och är äggformiga.

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020