beställa

Ordning förstås som handlingen att placera eller placera saker på den plats som motsvarar var och en . Det är ett ord som härstammar från den latinska ordinen, från vilken många andra ord som ordning, ordning, ordning, dator bland många andra härleds, detta latinska ord kommer från en indo-europeisk rot "ar" som betyder att flytta eller justera. Ordning är arrangemanget av saker enligt en plan; det motsätter sig chans och kaos .

beställa

Ordsordningen har flera användningsområden och betydelser, till exempel tillskrivs det också förlopp eller succession av saker och förhållandet de har med varandra . En annan betydelse av ordet används för att beskriva ett nödvändigt mandat eller regel som måste följas. I den arkitektoniska miljön kallas gruppen bestående av en kolonn och horisontella kroppar ovanför ordning, och dessa utgör en struktur. I forntida tider skapade grekerna tre typer av ordningar bland dem, den doriska, den joniska och den korintiska; och romarna skapade sammansättningen och den toskanska ordningen; som senare användes av andra arkitektoniska stilar.

På den kyrkliga sfären tillskrivs termen varje grad av sakramentet som ges till en kristen, som präst, diakon eller biskop. Vid beräkning används denna term för att beskriva kommandot eller kommandot som en instans befaller en annan att utföra. Därefter, i botanisk ordning, är de taxonomiska grupper där klasserna är indelade och indelade i familjer.

Rekommenderas

indikator
2020
Fluid Kön
2020
Extremidades
2020