betydelse

Det är värdet som ges till en enhet, för de kvaliteter den besitter eller för att spela en högt rankad roll inom ett visst ämne. Betydelsen är ett villkor som kan ärvas, eftersom det är i fallet med rikedom och social kategori, där en individ, helt enkelt genom att ha pengar eller vara relaterad till någon som är inflytelserik i samhället, kan skaffa sig någon berömmelse och bli någon med prestige, även om det finns ämnen som uppnår det på sina egna meriter; Ett vanligt exempel på detta fall är royalty, vars exponenter blir centrum för uppmärksamhet när stora kungliga titlar faller i deras händer.

betydelse

Inom ramen för den vikt som uppnås genom prestationer, är det specifika fallet där en individ är över en annan om han har gjort olika upptäckter eller har framträtt på ett mycket mer anmärkningsvärt sätt i en aktivitet, det vill säga det är som en hierarkisk skala; Detta kan ses mer än något annat inom det vetenskapliga området, där intellektuella strävar efter att få ny kunskap om okända grenar, som behöver utvidgas eller helt enkelt lägga till fler element till en välkänd. På liknande sätt fungerar det hierarkiska systemet, utformat för att indikera vikten av en individ i ett samhälle och därför den position han har.

Termen används också för att kvalificera värdet av en situation, till exempel en diskussion. Normalt används det i detta sammanhang och förklarar vad som anses vara ett transcendent faktum.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020