bevis

Bevis är ett verifierat och exakt prov som erhållits i en utredning. Termen i sig kan vara mer generisk, det vill säga anpassad till många områden i det dagliga livet och vetenskapliga studier, men det är lättare att relatera det till kriminella frågor eftersom det är det som ses mest på TV. Beviset är bevis som samlas in på en brottsplats och som tjänar till att klargöra ett faktum som studeras i en rättslig process. Även känt som bevis används bevismaterialet i ett brottmål genom fingeravtryckstudier och andra som kan vara de huvudsakliga aktörerna som är direkt involverade i handlingen. I allmänhet är bevisen fläckar, fingeravtryck, vapnet eller verktyget som användes för att begå brottet, bland andra.

bevis

Genom att anpassa begreppet bevis till vardagen finner vi en lite mer mångsidig användning. Dess etymologi berättar att den kommer från det latinska "Evidentia" som betyder "Klart, upptäckt" . Beviset är en kunskap, som "förblir i bevis" visar hans verkliga avsikt eftersom det visar de berörda parterna vad som var dold. Att bevisa något är ett sätt att demonstrera, att påstå med fakta, vittnesmål eller sann bevis på vad som sägs .

Ett tydligt objekt är ett som inte kan döljas, dess existens kan inte förnekas, personens hjärnsyntax erkänner dess närvaro, utvärderar den och bestämmer vad den är och vad den är för. Som ett avgörande element i en utredning tas bevisen med stor relevans eftersom resultatet av en utredning med dem kan fastställas.

Rekommenderas

exil
2020
psykiska
2020
intervju
2020