bidrag

Subventionen kommer från det latinska "subsidĭum" som betyder "hjälp, stöd, skydd" och bestäms av den spanska kungliga akademin som "offentligt stöd av ekonomisk karaktär och med fast tid". Subventionen är den som gör det möjligt att erkänna offentligt stöd baserat på I ett ekonomiskt skydd eller till exempel kan det sägas att det finns ett funktionshinderbidrag, för att inte ha ett jobb, bland andra.

bidrag

Dessutom är subventionen en metod som ansvarar för att stimulera konsumtion, produktion eller stöd som beviljas under en viss period, subventionen kan se de olika syftena eller beställningarna som kan få slut på stimuleringen av en redan etablerad konsumtion vare sig det för en vara eller en tjänst, det betyder att produktionen av en vara eller en tjänst kan vara ett ekonomiskt stöd under en viss period tills kritiska tider har övervunnits.

I det här fallet använder staterna denna typ av träning i syfte att uppnå ett socialt mål där det sägs att grundläggande behov kan ge plats för grundläggande matkorgar, men de levererar också detta i syfte att gynna dem, oavsett om de beror på de olika skäl till vilka produktiv eller regional verksamhet i landet kan definieras.

I subventionen anges också att det kan vara en regelbunden övning där regeringen lägger subventionen till de olika företagen, så att dessa företag kan förhindras från att höja sina priser, eftersom när företag höjer sina priser kan de orsaka problem i konsumtion och i den dagliga ekonomin .

Rekommenderas

Comfort
2020
fonologi
2020
Reforma
2020