biotisk

Begreppet biotik är ett ord som vanligtvis används inom området biologi eftersom det hänvisar till allt relaterat till levande organismer, hur de kännetecknas och hur de interagerar med andra organismer av samma art. Det är också känt som Biota, som refererar till alla levande organismer : växter, djur och människor som bebor ett specifikt område och som i sin tur är det som utgör biotiska faktorer.

biotisk

Dessa organismer som utgör den biotiska miljön måste leva och reproducera sig i en miljö med andra arter, det är därför de måste ha vissa egenskaper och fysiska egenskaper som gör att de kan konkurrera om mat, skydd etc.

Som vi har sagt tidigare är biotiska faktorer alla levande organismer som lever i ett ekosystem och klassificeras enligt följande: När organismer tillverkar sin egen mat kallas de producenter. När organismer inte kan laga sin egen mat utan snarare äter dem när de redan har gjorts kallas de för konsumenter. Och slutligen har vi de som lever på organiskt material i ett tillstånd av sönderdelning, det är de så kallade sönderdelarna.

Vi har redan studerat deras klassificering, nu måste vi analysera hur de är uppdelade. Å ena sidan har vi individer, som inte är något annat än alla organismer som bor i ekosystemet, följt av befolkningen, som hänvisar till samma organismer men förenade på ett ställe, och slutligen har vi samhället, som bestäms av olika interaktioner mellan olika befolkningar.

Rekommenderas

tvärvetenskaplighet
2020
Hela dagen
2020
journalist
2020