bitgrupp

Byte är en term som används inom systemområdet för att definiera den digitala informationsenheten motsvarande en beställd uppsättning bitar (vanligtvis åtta). Detta begrepp kommer från det engelska ordet "bite" som betyder "bite", med hänvisning till den minsta mängden data som en dator kan lagra eller "bite" på samma gång. Den har inte en speciell symbolik, i vissa länder som Frankrike tolkas den med bokstaven "o", medan det i angelsaksiska är vanligt att identifiera dem med "B" för att skilja den från bit, vars symbol är gemener b.

bitgrupp

Ordet byte togs först upp av Werner Buchholz för mer än femtio år sedan, bland utvecklingen av IBM 7030 Stretch-datorer. Varje byte betyder ett enda texttecken i en dator, som kan vara bokstäver, siffror, symboler, skiljetecken etc.; kodning av olika information på samma dator, beroende på kvantitet. Till exempel: 1B motsvarar en bokstav, 10 B motsvarar ett eller två ord, medan 100 B motsvarar en eller två meningar. Byten har olika multiplar, bland dem är bland annat kilobyten (1000 byte), megabyte (1 000 000 byte).

Bytes funktion är att indikera för användaren lagringskapaciteten som vissa enheter har, till exempel en pendrive, en cd, en dvd eller ett RAM-minne. Det är vanligt att en CD kan lagra 700 megabyte, medan en DVD överstiger gigabyte. Emellertid finns artefakter av denna klass, upp till 4, 8 och 10 gigabyte, på marknaden.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020