Boceto

Inom det konstnärliga området är serien av linjer eller streck som görs för att fastställa en måleri i allmänhet utseendet som en skiss. Detta koncept tillämpas också på andra konstnärliga uttryck, såsom skulptur och litteratur, även om det i det senare företrädesvis kallas ett ”utkast”.

Boceto

På samma sätt kan skissen vara planering eller handlingsplan som leder till alla projekt. Några synonymer för denna term är: skiss, disposition och anteckningar. Det är vanligt att man, för att hänvisa till vissa målares stil, använder uttrycket ”skissartad stil” eller ”det oavslutade estetiska” eftersom man vid första anblicken noterar fria, enkla eller snabba strejker.

Skisserna kan skiljas från anteckningarna, åtminstone inom konstområdet . Detta beror på att de förstnämnda är de grundläggande figurerna i innehållet i ett konstverk, medan det senare omfattar studier av former, komposition och om det är värt det, rörelser av objektet eller att måla. Skisserna är gjorda med de mest grundläggande ritinstrumenten : papper, penna eller penna och ett radergummi.

Men konstnären kan använda alla typer av material, som bläck eller akvareller . Till detta läggs till det faktum att om det är en ritning som bara görs med färgen svart, skulle den kallas en monokrom skiss, medan den blir känd som en polykrom när olika färger används för dess sammansättning. Det är inte en helt definierad ritning; Vissa detaljer, som skuggor eller ljus, beaktas inte, även om det kan variera från konstnär till konstnär.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020