borgmästare

Detta är ett ord som härrör från det latinska "Intendens" vars betydelse är "direkt eller direkt" . Borgmästarnas kontor är av franskt ursprung och går tillbaka till när det grundades 1551, även om det senare antogs av Spanien och av olika länder i Latinamerika, utövas detta kontor av en tjänsteman som tillskrivs sina makter på ett visst territorium.

borgmästare

I början var borgmästarens huvudsakliga uppgift att vara kungens representant, under hans kontroll makt att besluta i frågor om politik, rättvisa och naturligtvis har han också befogenheter inom nationens tillgångar och rubriken för dess ekonomiska utveckling. Borgmästaren kännetecknas av att ha under sin kontroll ställningen som överlägsen ekonomisk chef och kan också härska över vissa statliga departement.

Som införde denna position i Spanien var monarken Felipe V i Frankrike, och i Spanien var borgmästaren en tjänsteman som uteslutande och uteslutande var beroende av kungen, och som i sin tur under sin ledning hade nationens ekonomiska uppkomst genom impulsen av fabriker, boskap och jordbruk för att kunna genomföra och underhålla den offentliga förvaltningen i harmoni och flytande. Senare ingick denna regim i Latinamerika när den koloniserades av européerna (spanska) eftersom den hade mycket goda effekter när den började i Spanien. Kungarna som hade i åtanke absolutismen i territoriella ägodelar åläggs att borgmästarens huvudsakliga funktion i Amerika var att skydda hacienda.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020