CCNA

CCNA står för Cisco Certified Network Associated, som hänvisar till ett certifieringsprogram för nätverksingenjörer för startnivå som hjälper till att öka din investering i grundläggande nätverkskunskap och ökar värdet på din arbetsgivares nätverk . CCNA- certifiering validerar möjligheten att installera, konfigurera, använda och felsöka medelstora och dirigerade kopplingsnätverk, inklusive implementera och verifiera anslutningar till fjärrplatser på ett WAN .

CCNA

Cisco och dess inlärningspartner erbjuder en mängd olika utbildningsmetoder, inklusive böcker som publiceras av Cisco Press och online, och ansikts-till-ansikte-kurser som finns under titeln " Cisco Network Device Interconnection ".

För att uppnå CCNA-kurs och certifieringsförändring måste du få en godkännandepoäng i Cisco- examen # 200-120 eller genom att kombinera godkännandepoäng från båda Cisco Network Device Interconnect .

Att passera ICND1 som är den som validerar de kunskaper och färdigheter som krävs för att installera och ge dig en CCENT-certifiering som betyder Cisco Certified Entry Networking Technician . Godkännandepoäng fastställs genom statistisk analys och kan ändras.

Efter avslutad examen får kandidaterna en resultatrapport tillsammans med undvikande av ansvarspoäng för examensavsnittet och godkänd poäng för den givna tentamen. CCNA publicerar inte tentamen för godkänd poäng på grund av examensfrågor och godkända poäng kan ändras utan föregående meddelande.

Rekommenderas

fotonoticia
2020
bambu
2020
Tyngdlyftning
2020