celibate

Celibatordet kommer från det latinska "caelebs" eller "caelibis" som betyder "singel", och detta avtal manifesteras av flera källor, härledet från grekiska röster . Celibate förstås som den personen eller personen som inte har ingått ett äktenskap, det vill säga att termen är tillämplig på den person som inte har gifte sig och att det i allmänhet beror på religiösa orsaker . Som anges i ordboken för den kungliga celibate spanska akademin "sägs om en person: som inte har tagit äktenskap status."

celibate

Även om det att vara celibat per definition hänvisar till att inte gifta sig eller gifta sig, eftersom tiden har gått, har ordet fått en mening som hänvisar till en livsstil, så det är också relaterat till den person som väljer singleness, berövar sig inte bara äktenskap utan också någon form av formella eller komprometterande relationer. Därför har vi att celibat är det tillstånd av människor som bedömts celibat, det vill säga att de inte har ett äktenskap eller att de inte har en sexuell partner .

Celibatstillståndet kan tillskrivas det religiösa fenomenet, eftersom i den katolska kyrkan, å ena sidan, när det gäller präster och nunnor, är celibat ett nödvändigt och obligatoriskt villkor för att å andra sidan beställa i buddhismen och andra religioner. denna handling utövas också. Även om denna handling också kan vara filosofisk och sådan är fallet med Platons alternativ för celibatalstaten; eller slutligen av social karaktär som förekommer hos dem som väljer celibacy som ett personligt alternativ .

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020