coaching

Ordet coaching hänvisar till det sätt på vilket en coach anger instruktioner för att etablera en orientering eller utbildning för en person eller en viss grupp människor, som tillhör en organisation eller ett team. Allt detta för att teamet eller individen ska genomföra systematiska åtgärder för att hitta ett specifikt mål. De träningssystem som används för coachning är mycket varierande och komplexa, med tanke på att de beror på personligheten och behoven hos den person eller grupp som ska utbildas, de beror också på de åtgärder som ska vidtas och de hinder som uppstår i processen.

coaching

Vid coachning används olika instruktionsmekanismer, bland vilka sticker ut: Motivationssamtal, eftersom de personer som ska utbildas måste skaffa sig ett visst intresse för att utföra uppgiften som tilldelats dem, Seminarier, där individ att använda verktyg och processer för att arbeta med det förvärvade ansvaret, Workshops, för att dela med andra erfarenheten av processen. Den övervakade övningen, med vilken tränaren eller tränaren övervakar det arbete som utförs av praktikanten.

I coaching måste det garantera att den som får utbildningen bibehåller intresset för övningen . På detta sätt uppmuntras hela grupper att följa ett exempel för att utföra uppgiften i optimal tid och med påtaglig kvalitet. Coaching används i alla idrottsgrenar och administrativa grenar som finns, det är ett viktigt träningsorgan som föreskriver homogena säkerhetsprinciper. Coaching bygger grunden för en organisation som rekryterar personal till arbetet.

Rekommenderas

Evolución
2020
skala
2020
Cantería
2020