concupiscence

Inom kristen teologi är detta det namn som ges till de begär som förvärras av materiella och jordiska varor, särskilt de som är relaterade till köttliga nöjen . Dessa förstås i sin natur som inte behagliga för Gud. Det bör noteras att för den katolska kyrkans ständiga och insisterande lärdomar i detta ämne, där det är att föredra att ta det som ett rent sexuellt ämne, vilket ger upphov till ett koncept som är fängslade med sexuellt beteende som anses omoraliskt. Det är emellertid känt att detta representerar alla önskningar som bör betraktas som olämpliga för människor.

concupiscence

Detta ord kommer från det latinska "concupiscentia", som kan översättas som "brinnande önskan "; Roten till detta ord är också den som ger livet till ordet "girighet", en av de aspekter som fördöms inom den kristna traditionen. Detta ämne, från början av den katolska kyrkan, var en något obsessiv punkt för de viktigaste myndigheterna; Detta var normalt för att hålla lamm som följde den religiösa doktrinen ren . Till detta läggs tillfällen då det i de heliga skrifterna nämns att människan alltid måste vara på det goda; besegra ormen. Detta är också påminnelsen om att den mänskliga arten alltid är benägen att synda, som en följd av den ursprungliga synden .

Två typer av lust utmärks : den nuvarande, den där önskningarna är ostörda eller okontrollerade och den vanliga, benägenheten att uppleva den typen av önskningar. På detta sätt kan man inte bara skilja mellan vad som redan har nämnts, utan också mellan önskningar och impulser.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020