Cyklisk arbetslöshet

Arbetslöshet förstås som den situation där den offentliga och privata sektorn inte ständigt kan erbjuda arbete till den del av befolkningen som inte har en, varken på grund av den ekonomiska situationen i regionen eller problem i utbud och efterfrågan. På liknande sätt finns det olika typer av arbetslöshet, såsom cyklisk, säsongsbunden, friktion och strukturell, var och en präglas av problem som kan påverka den ekonomiska sektorn .

Cyklisk arbetslöshet

Cyklisk arbetslöshet, å sin sida, är det som verkar när en nation, eller en stor del av den, faller i perioder av lågkonjunktur och försvinner när ekonomisk och produktiv expansion börjar utvecklas. Det bör noteras att lågkonjunkturen är den perioden, där den ekonomiska miljön i ett land minskar, det vill säga den minskar avsevärt. När detta kommer in på scenen påverkas hela systemet eftersom grundläggande behov inte kan tillgodoses inom territoriet och stora mängder produkter inte kan exporteras om de också är beroende av dem.

Stora pengar förlorar arbetsgivarna att besluta att minska utgifterna för deras företag och för det mesta börjar de med massiva uppsägningar (tillströmningen av pengar är mycket mindre än resultatet av det). En av orsakerna till att arbetare också är sparken är att företaget kanske inte har tillräckligt med kapital för att betala dem för det arbete de utför. Länder försöker alltid skydda arbetstagare från situationer som detta, så de uppmanar företag att hålla samma antal jobberbjudanden under lågkonjunkturer.

Rekommenderas

etologi
2020
ansvarighet
2020
cytoplasman
2020