del

Delning är handlingen om ömsesidigt deltagande i något, vare sig det är materiellt eller immateriellt . Implicit är värdet av att ge (generositet) och ta emot, acceptera eller välkomna vad en annan person erbjuder. När vi är nyfödda lever vi grundläggande på det vi får; När vi växer, inser vi att att veta hur vi ska leva innebär att det får det när det ges. När man delar är det en paus med själviskheten hos den personen som tror att han är självförsörjande. Det finns också en paus med underskattningen av dem som tror att de inte har något att ge eller erbjuda.

del

Människan har mycket att dela hela livet: materiella varor, idéer, projekt, aktiviteter, känslor, upplevelser, lidande, svårigheter, pengar, bland andra. För en person är det viktigt att komma ihåg att för att få det är det viktigt att ge . Framför allt, ge osjälviskt, för att skapa förutsättningar som möjliggör att skapa välstånd, välbefinnande och överflöd, för att hjälpa till att bygga ett sätt att göra henne och alla lyckliga.

Man kan säga och dra slutsatsen att delning är att ge och veta hur man tar emot, erbjuder och accepterar människor, uttrycker och förstår idéer och känslor, samarbetar i aktiviteter och erkänner samarbete, är i solidaritet med alla människor, utan fördomar ; och känner medansvar för alla människors fred och välbefinnande.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020