delta

Det grekiska språket har en historisk post som har sitt ursprung för mer än 3400 år sedan. Det är ett språk som utvecklats på grekiskt territorium, som tillhör den indoeuropeiska grenen, och som blev det föredragna skriftsystemet för mycket av denna nation. Dess alfabet skapades runt 900-talet f.Kr., består av 24 bokstäver och antas vara tidenes mest fullständiga; dess användning fortsätter till denna dag, främst som matematiska, fysiska, datoriska och till och med hierarkiska tecken.

delta

Den fjärde i den fastställda ordningen av dessa tecken är "Delta", representerad som Δ, med stora bokstäver, och 5, med små bokstäver, med ett värde på 4 inom det grekiska numreringssystemet . Liksom de andra grekiska bokstäverna är det inom nomenklaturen för tillämpad vetenskap och matematik av avgörande betydelse; Det används vanligtvis för att hänvisa till förändringar i värdet på en variabel, som är massiv eller reducerad beroende på om den uttrycks i versaler eller små bokstäver, till diskriminatorerna av ett polynom och laplacierna.

Men idag är denna symbol också känd för att vara ett av namnen med vilka en serie hemliga projekt ledda av CIA döptes, till exempel MKDELTA . Sådant arbete från Central Intelligence Agency hade som syfte kunskapen om effekterna av vissa kemiska ämnen i organismen och blev efterträdaren för det välkända MKULTRA-projektet. Dessutom är det namnet på en amerikansk specialoperationsenhet, kallad 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (SFOD-D), bättre känd som Delta Force.

Rekommenderas

Amigovio
2020
Ganado Ovino
2020
kavalleri
2020