Demografisk täthet

Ordet densitet kommer från det latinska uttrycket "densitas" och betyder graden av koncentration av vissa element inom en yta, medan demografi kommer från det grekiska "demos" (städer) och "stavning" (skriv). Vi kan då säga att demografisk täthet handlar om att studera förhållandet mellan antalet människor som ockuperar ett territorium och dess storlek, det vill säga när vi observerar ett litet territorium bebodd av många människor, säger vi att det finns en hög täthet, men om Tvärtom, vi har få människor som bor i ett stort territorium, vi säger att densiteten är låg.

Demografisk täthet

För att beräkna den ungefärliga storleken på densiteten för denna population är det nödvändigt att tillämpa följande formel:

DENSITET = BEFOLKNING

tERRITORIUM

Och dess värde kommer generellt att anges för individer per km2

I Venezuela är staterna med den högsta demografiska tätheten Federal District, Aragua, Carabobo, lara, etc. Detta skulle vara relaterat till dessa staters ekonomiska kapacitet, som i sin tur är relaterad till andra faktorer som sociologiska, kulturella och naturliga; dessa stater som Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, är stater med låg demografisk densitet eftersom de har ett stort territorium jämfört med antalet människor som bor i det, dess värde är lågt.

Denna skillnad orsakar en ökning av ekonomier, industriell verksamhet och en minskning av jordbruks- och boskapsaktiviteter.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020