Dialektisk materialism

Dialektisk materialism är en filosofi som bygger på länken som finns mellan kunskap och den objektiva materiella världen. Dess största pionjärer var Carlos Marx och F. Engels.

Dialektisk materialism

Dialektisk materialism heter så, eftersom den är strukturerad i materialismens och dialektikens biologiska enhet . Det betraktas som materialistiskt eftersom det är baserat på identifiering av materien som världens absoluta grund och med beaktande av medvetande som en mycket strukturerad tillhörighet till materien, som något som bara rör hjärnan, som något omedvetet om den objektiva världen. . Det kallas dialektiskt eftersom det medger länken som finns på världsnivå för världens föremål och fenomen, såväl som rörelser och framsteg av detta som en följd av de interna oenigheterna som ingriper i den.

Materialism tar hänsyn till det sociala varelsen, inte bara som ett objekt som strider mot människan utan också subjektivt, med det i form av människans praktiska historiska-konkreta verksamhet, denna idé om praktik gav en vetenskaplig grund till kunskapshypotesen, till vilken marxismen anlände ur socialhistorisk synvinkel istället för den felaktiga strategin för kontemplativ materialism, som ansåg sambandet mellan män som något klart naturligt .

Den dialektiska materialismen är baserad på materiens första erkännande, lämnar medvetandet som en sekundär del och betraktar världen som en rörlig materia, den betraktar också medvetande som en aktivitet i sinnet, det vill säga medvetande kommer att bestämmas extern till det naturliga och sociala existerande och utarbetat i hjärnan.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020