diskretion

Diskretion är en polysemisk term. I första hand handlar det om försiktighet, som en individ besitter, och som tillåter honom att reservera sig själv de hemligheter han har eller den information han har, data som andra människor kan vara intresserade av. Således kallas det också försiktighet när man talar och agerar, särskilt när det finns omständigheter som kräver känsliga attityder. Det kan användas för att betona att det är upp till någon annans bedömning, vilja eller diskretion i alla frågor. Slutligen är det situationen där det inte finns någon definierad gräns eller i vilken det belopp som bedöms nödvändigt köps.

diskretion

På det spanska språket togs ordet "diskretion" från det latinska "diskretio", även känt som "diskretionis", runt 1200-talet; Detta kan översättas som "handlingen om att bedöma" och från denna definition byggdes den aktuella betydelsen av ordet som hänvisar till försiktighet . I motsats till detta finns det indiskretion, den attityden som kännetecknas av brist på god förnuft och förnuft, när man ingriper i en konversation eller vid genomförande av vissa handlingar; det är en typ av "brist på takt " när man adresserar andra människor.

Diskretion är en dygd som krävs i vissa miljöer, oavsett vilken typ det är. I vissa jobb, särskilt de som är relaterade till staten, förväntar de sig att deras anställda är försiktiga och diskreta. När interpersonliga relationer upprätthålls med andra individer och de förmedlar sina intimiteter till någon, förväntar de sig att han behåller diskretion om dem.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020