Djurfysiologi

Djurfysiologi är en gren av fysiologi som ansvarar för att studera den biologiska funktionen hos olika djurarter . Dessa analyser kan utföras på organnivå eller på cellnivå. På detta sätt, efter att den fysiologiska studien har genomförts, kommer personen att ha en bättre förståelse för ett organ eller vävnads beteende och i allmänhet förstå orsaken till djurens beteende .

Djurfysiologi

Ordet fysiologi kommer från det grekiska "fysis" som betyder natur och "logotyper" som betyder "studie", så fysiologi är studien av naturen specifikt av levande varelser, i detta fall av hur djur fungerar.

Djurfysiologer analyserar strukturen och funktionen hos de olika delarna av ett djur och hur dessa delar, varandra, arbetar tillsammans för att låta djuren förbättra sitt normala beteende och svara på deras miljö.

En av de vanligaste faktorerna inom djurfysiologi är mångfalden. Miljontals olika djurarter samexisterar på jorden, och var och en av dem har antagit genom evolutionen, unika och otaliga egenskaper. Varje fysiologisk process är resultatet av de svåra vävnadsreglerande aktiviteterna för otaliga celler.

Trots denna stora mångfald kan många gemensamma punkter hittas inom fysiologi, som förenar teman som kan anpassas till alla fysiologiska processer, några av dem är: de följer fysiska och kemiska lagar. De regleras för att hålla interna villkor inom rimliga gränser. Djurets fysiologiska tillstånd är en del av dess fenotyp, som härstammar från den genetiska produkten eller genotypen och dess interaktion med miljön. Genotypen kommer att vara resultatet av evolutionär förändring i en uppsättning organismer, populationer eller arter under många generationer.

De flesta av dessa studier undersöker effekten av olika processer på den fysiologiska fenotypen hos ett djur . Både genotypen av en organisme och dess miljö interagerar under utvecklingen för att skapa fenotypen av en vuxen organisme. Fenotypen representerar, resultatet av processer på många nivåer av den biologiska strukturen (cellulär, organ, biokemisk, vävnad), alla dessa processer samverkar tillsammans för att bilda beteenden, komplex och fysiologiska svar. På samma sätt spelar miljön en viktig roll eftersom den kan påverka den vuxna fenotypen.

Djurets fysiologi kan ingripa i dess reproduktiva framgång. De olika typerna av liv som bärs av de olika fenotyperna kan orsaka en evolutionär förändring i en befolknings fysiologi under många generationer.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020