dogma

Dogma är en term från det grekiska, som betyder tanke, princip eller läran. Dogma är ett löfte, en princip eller en pakt som är etablerad lika oföränderlig och äkta som en vetenskaplig oåterkallelig grund. Å andra sidan hänvisar det till de grundläggande punkterna i all vetenskap, system, religion etc. men inom den religiösa sfären är det en doktrin eller tro på Gud som manifesteras eller utsätts av Jesus Kristus för människan och bevittnas av kyrkan.

dogma

Dogmas är de doktriner som kyrkan, församlingen eller kristendomen avslöjar eller formeln för att tro, oändligt, förklaras av Gud. Detta begrepp används också i den filosofiska miljön, och bekräftar att människan genom förnuft kunde veta den absoluta sanningen, förutsatt att han använder en serie procedurer för det och en implanterad forskningsstruktur.

Idag är dogmatism mer än något relaterat till den katolska kyrkans föreställningar, till exempel en av de vanligaste dogmerna, den som formulerar tron ​​på en unik Gud manifesteras i tre personer, det vill säga i Gud Fader Skaparen från himmel och jord och hela universum, hans son Kristus som dog korsfäst för våra synder och den heliga ande. Den katolska kyrkan föreslår dogmatism som en absolut och oåterkallelig sanning och dess hängivna måste anta denna serie dogmer, och dessa doktriner kan inte testas eller ifrågasättas, de måste accepteras utan någon invändning. Och det är värt att notera att varje religion har sina egna dogmer, inte bara kristendomen utan också judendomen, islam, etc.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020