domän

Dominion kommer från det latinska «dominĭum» . Dominion är den makt eller auktoritet som en person utövar eller disponerar över en annan person eller sak, som talar i allmänna termer eller som huvudmeningen eftersom den har flera. En annan betydelse ges till den stora kunskap som en person besitter i ett visst ämne, vare sig det är vetenskap, språk, konst etc. I den matematiska världsdomänen kallas alla de värden som kan matas in i en funktion. Å andra sidan, på internet finns det också något som kallas en domän, detta är ett namn som kan vara alfanumeriskt som vanligtvis är associerat med en fysisk adress till en dator eller elektronisk enhet .

domän

De används vanligtvis för att representera adresserna på webbsidor, eftersom internet är baserat på IP-adresser eller internetprotokoll, vilket med andra ord kan sägas vara anslutningsnumren som identifierar varje dator som är ansluten till internet. En domän kan bildas av tre delar av tre W (WWW), organisationens namn (organisationens namn) och organisationstyp (com); Bland de vanligaste typerna av organisationer är bland annat .NET, .COM, .ORG, .MIL, som är relaterade till nätverk, kommersiell, organisation, militär.

Slutligen, i lag är ett domän relaterat till äganderätten, detta är den makt eller myndighet som en person har över en vara omedelbart och direkt. Och tack vare den här egenskapen kan domänägaren avyttra vad som tillhör honom på det sätt han vill, vilket endast begränsas av vad som föreskrivs i gällande lagstiftning.

Rekommenderas

exil
2020
psykiska
2020
intervju
2020