domstol

Det är en förlängning av mark, som modifieras så att olika fritidsaktiviteter kan spelas, till exempel sportspel. Dessa platser får särskild vård, så att spelarna som är där kan utföra spelet utan problem; av detta skäl är golvet täckt med gräs, trä eller andra speciella komponenter, vars kvalitet och renlighet är väsentlig. På samma sätt kan utformningen av uppdelningen av samma variera beroende på vilken idrott det handlar om, men för det mesta upprätthålls den klassiska distributionen som placerar ett lag i varje ände av fältet.

domstol

Det är också känt som en stadion, men detta begrepp omfattar huvudsakligen de strukturer som omger banan, såsom stativ och de höga murarna som skyddar hela spelplanen. Dessa har alla monter som är anpassade till stadionens storlek, vilket i sin tur också ändrar antalet människor som kan hysa det; dessa byggnader har på samma sätt mat- och underhållningsbås . Idén med dessa infrastrukturer kommer från antiken, där den uppstod från behovet av att lägga till nya monument till stora städer som representerar idrott.

Domstolarna behöver inte nödvändigtvis vara inne på en stadion, så det finns några som är utomhus eller bara har några få element som omger det för att skydda. Detta kan ses i vissa lag med lägre rangering, till exempel regionala lag. Även om regeringar i vissa länder initierar projekt som försöker återställa eller skapa nya enkla idrottsanläggningar, för att främja kärlek till idrott i den unga befolkningen.

Rekommenderas

början
2020
passage
2020
Infantilismo
2020